内容策略

  • Cision förbehåller sig rätten att,在eget gottfinande之后,neka till att, publicera, visa eller överföra innehåll。
  • 在瑞典,我们的公共关系非常密切。
  • 产品名称följer产品推荐信息rörande oseriös marknadsföring与出版社联系för kommersiella productsom strider mot gällande lagstining。
  • 国家出版社främlingsfientligt, könsförnedrande, kränkande eller annat stötande innehåll。
  • När det gäller politisk annsering tillämpas de riktlinjer rörande åsiktsannonsering som finns i Spelregler för press, radio and TV。Det innebär bland annat atcision publicerar presmeddelen från politiska demokratiska政党代表在瑞典共和国。
  • Pressmeddelandet ska öka Cision News läsvärde。在这里,我们将为您报道meddelandet första hand riktas mot och vara Av inresse för Cision News läsekrets。